Hjem  |  Dit togt  |  Om siden  |  Gæstebog  |  Kontakt  |  © 


[Ingen titel]
Se resten af albummet her
I alt 3459 billeder


  Nyt på siden
  Følg skibet
  Billedgalleri
  Sejlplaner
  Skibets Historie
  Skibet i detaljer
  Teknisk Data
  "Danmark" i dok


Åben alle | Luk alle
  Om elev 15
  Om siden
  Kontakt
  Links
  © Ophavsret  Besøgende: 537276
  Hits i alt: 3500442
  Online lige nu: 3


Brev fra skoleskibet Danmark til Marry                                        Atlanterhavet d. 13-1-34

Klik for større billede  

Kære Marry!

Nu medens vi ligger her og sejler, maa jeg vel sende dig et Par Ord om, hvordan det staar til med mig. Jeg vil dog allerførst takke dig for dit Julekort, som jeg modtog i Las Palmas, men ikke havde tid til at takke dig for, da vi gik til søs 27-12, og Dagen efter Juledag gik med at gøre os søklart, men nu faar du dette Brev i Stedet for saa hurtigt det lader sig gøre. Mor har nok fortalt dig at jeg skal paa Skole til April eller naar vi engang kommer hjem fra dette Togt. Jeg er her om Bord som befaren Mand og har af den Grund nok at gøre her, og da særligt, da det er et Sejlskib som fordrer sin Mand. Vi er 16 Befarne i alt og 104 ubefarne Elever saa der er nok at lære de smaa Elever med forskelligt Sømandsarbejder saa at de kan blive dygtige Sømænd. Den teoretiske Undervisning giver Styrmændene og flere andre os. Vi har følgende Fag: Navigation, Matematik, Engelsk, Radio, Dansk, Sundheds- og Maskinlære samt Sømandsskab,

Klik for større billede  

saa det er jo ikke saa faa Fag, vi har at lære, men vi har dem heller ikke paa en og samme Dag, da vi jo skal sove på Frivagten, saa at vi kan være vaagne paa Vagten.Det kniber ganske vist med at holde sig vaagen, da vi ikke kan sove om Dagen paa Grund af Varme (ca. 30-35 C) og om Natten, naar det er køligt, og det er muligt at sove, skal man maaske paa Vagt, og saa gaar den ikke. I disse Dage gør vi næsten heller ikke nogen Fart, da det er stille, men Solen bager desto mere, og saa bliver man næsten ugidelig i sin Fritid og tænker kun paa at finde et køligt Sted, og allerhelst inde i Vaskerummet, hvor vi kan bade, ligesaa meget vi vil, og saa er der ogsaa køligt. Du skulde se et Syn, naar vi gør Gymnastik, hvad vi gør to Gange om Dagen. Sveden løber ned af os i stride Strømme, og naar Skibet saa ruller, kan det være, at der maaske falder nogle ud af Takten eller om paa Dækket. fordi de ikke kan holde Balancen i en Øvelse, og saa regner det ned over de ulykkelige med Sproggloser o.l., men alt det tages med godt Humør, bare den Sol ikke brædte saa forbandet ned over os, men det skal den nu heller ikke faa Lov til ret mange Dage til, da vi holder paa at sy Solsejl, som vi kan spænde

Klik for større billede  

op naar vi kommer til St. Thomas. Vi skal være der den 17, og bliver der 10 Dage, for at reparere, da vi har være saa uheldige at knække den ene Top paa Agtermasten, og et Par af de smaa Elever har brækket hver sin Arm og skal paa Hospital for at blive røntgenfotograferet, saa det tager sin Tid med at ordne de Paragrafer. Fra St. Thomas gaar vi til U.S.A, det bliver sikkert Charlestone, som ligger i South Carolina og derfra, gaar det saa hjem over til old Denmark. I Charlestone skal vi i Dok for at faa Bunden skrabet, da vi næsten ikke kan sejle, fordi hun er fuld af Langhalse og Tang. Jeg maa med skam sige, at jeg lider af Hjemvé i denne Tid, men det maa være fordi. jeg skal hjem og forloves (Du ved jo hvem hun er) og saa fordi jeg er fuld af Energi til at begynde paa Skolen. Du spørger ellers om, hvorledes jeg har det, dertil maa jeg svare, at jeg er all-right, altid Benene nedad og Hovedet opad, saa jeg har ikke noget særligt at klage paa, det skulle dog være paa Maden, vi faar her om Bord, men jeg vil ikke skrive noget om den, da Folk tror det er Løgn, hvis jeg skrev en Uges Spiseseddel ned, men saa meget ved jeg, at alle de Fjender jeg kender,

Klik for større billede  

og som sejler til Søs, skal jeg faa sendt her om Bord, hvis det staar i min Magt, for saa har jeg taget en god Hævn, naar de skal nyde Kosten her om Bord, med andre Ord den er forfærdelig og knapt tilmaalt, og saa er det et af Statens Skibe, som Marinesoldat fik jeg ikke det, som de byder os her,og den Kost som vi fik der var da ogsaa knap og skrap, men nok om det der angaar det kulinariske Omraade.

Jeg er glad ved at høre , at du har det godt og er lykkelig med din Mand samt, at du har faaet et pragtfuldt Hjem og jeg haaber af mit oprigtige Hjerte, at det nu maa gaa dig godt, og der ikke maa samles alt for mørke Skyer paa jeres ægteskabelige Himlen. Jeg vil slutte mit brev med Haab om, at mine Forhaabninger maa slaa til og sender hermed til Slut de venligste Tanker og Hilsener til dig.

Din fætter Herluf

Copyright © 2004-2018 af Troels Straarup
Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret brug af tekst, billeder, video, lyd og grafik fra dette website er forbudt.